Joukkokantelun eteneminen

Keskustelin eduskunnan kiputyöryhmän varapuheenjohtajan, Paula Risikon, kanssa puhelimessa 4.8.2022.

Kerroin hänelle ongelmista, joihin me kipupotilaat edelleen törmäämme terveydenhuollossa. Hän otti välittömästi asiasta kopin ja on 8.8.2022 jättänyt eduskuntaan kirjallisen kysymyksen liittyen tekemäämme joukkokanteluun ja niihin toimenpiteisiin, joihin oikeusasiamies on edellyttänyt joukkokantelumme ratkaisussa sosiaali- ja terveysministeriön ryhtyvän.

Tämän lisäksi Risikko on suoraan yhteydessä oikeusasiamieheen ja aikoo keskustella vielä suoraan kipupotilaiden hoidon saatavuusongelmista.
-Sirpa Tahko

Liitän tähän alle kirjallisen kysymyksen, joka on jätetty maanantaina 8.8.2022 eduskunnan puhemiehelle:

KIRJALLINEN KYSYMYS KIPUPOTILAIDEN HOIDOSTA

Eduskunnan puhemiehelle

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antoi 29.12.2021 ratkaisun 913 henkilön tekemään kanteluun kipupotilaiden hoidosta (8381/2020).

Apulaisoikeusasiamies Sakslin havaitsi epäkohtia kipupotilaiden riittävien terveyspalvelujen toteutumisessa, erityisesti riittävien resurssien, osaavan henkilöstön ja sujuvien hoitoketjujen toteutumisessa.

Sakslinin saaman selvityksen mukaan hoitoon pääsy kipuklinikoille toteutui lain edellyttämässä ajassa kaikissa muissa paitsi yhdessä sairaanhoitopiirissä. Valviran tehtävänä on valvoa erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn määräaikojen toteutumista, joten apulaisoikeusasiamies pyysi Valviraa ryhtymään tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin osana hoitotakuun valvontaa.

Kaikkien sairaanhoitopiirien kipuklinikat olivat tuoneet vastauksissaan esiin jo vallitsevan osaavien ammattihenkilöiden puutteen. Vastauksissa tuotiin esiin myös huoli palveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa, kun kivunhoidon erityisosaajat eläköityvät. Haasteellisena koettiin myös lähetemäärien kasvaminen ja sen myötä tarvittavien palveluiden lisääminen.

Perustuslain mukaan julkisella vallalla on velvoite turvata riittävät terveyspalvelut sekä perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Apulaisoikeusasiamies Sakslin korosti päätöksessään mm. sairaanhoitopiirien velvollisuutta varata riittävät voimavarat lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten.

Ratkaisussaan Sakslin piti ymmärrettävänä, että kivun hoidon erikoisosaamista omaavan henkilökunnan rekrytointi voi olla haastavaa, jos osaavaa henkilöstöä ei ole saatavilla. Hän esitti vakavan huolensa osaavan henkilöstön riittämättömyydestä tällä hetkellä ja osaavan henkilöstön riittävyyden turvaamisesta tulevaisuudessa.

KIPUPOTILAIDEN KANTELUA KOSKEVASSA RATKAISUSSAAN (8381/2020) apulaisoikeusasiamies Sakslin edellytti toimenpiteitä. Hän mm. pyysi sosiaali- ja terveysministeriötä ilmoittamaan 30.6. mennessä, millä toimenpiteillä se varmistaa kipupotilaiden hyvän hoidon, riittävät terveyspalvelut ja osaavan henkilöstön riittävyyden perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä tulevilla hyvinvointialueilla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä sosiaali- ja terveysministeriö on vastannut apulaisoikeusasiamiehen ratkaisuun 8381/2020, jossa hän pyysi sosiaali- ja terveysministeriötä ilmoittamaan 30.6.2022 mennessä, millä toimenpiteillä se varmistaa kipupotilaiden hyvän hoidon, riittävät terveyspalvelut ja osaavan henkilöstön riittävyyden perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä tulevilla hyvinvointialueilla, jamihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt kipupotilaiden laadukkaan ja vaikuttavan hoidon saamiseksi kaikkialla Suomessa?

Helsingissä 8.8.2022
Paula Risikko kok

Joukkokanteluumme eduskunnan oikeusasiamiehelle on annettu päätös 29.12.2021

Toimitimme 22.12.2020 eduskunnan oikeusasiamiehelle joukkokantelun koskien kipupotilaiden huonoa hoito- ja lääkitystilannetta Suomessa. Joukkokanteluun osallistui 913 henkilöä.

Eduskunnan oikeusasiamies pyysi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) selvitystä ja lausuntoa liittyen joukkokanteluumme.

Saimme 20.9.2021 eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta Valviran sinne toimittamat selvitykset ja lausunnon. Valviran lausunto perustuu sen kaikkiin Manner-Suomen sairaanhoitopiireihin (20) lähettämään kyselyyn ja niistä saatuihin selvityksiin.

Saimme samalla eduskunnan oikeusasiamieheltä myös vastinepyynnön, jonka toimitimme 29.10.2021. Vastineemme oli 8-sivuinen.

Joukkokanteluun annettu päätös

Eduskunnan oikeusasiamiehen verkkosivuilla on julkaistu tiedote liittyen kyseiseen päätökseen. Pääset lukemaan tiedotteen tästä linkistä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

AOA Sakslin: epäkohtia kipupotilaiden hoidossa

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin antoi ratkaisun 913 henkilön tekemään kanteluun kipupotilaiden hoidosta. AOA on havainnut epäkohtia kipupotilaiden riittävien terveyspalvelujen toteutumisessa, erityisesti riittävien resurssien, osaavan henkilöstön ja sujuvien hoitoketjujen toteutumisessa. AOA tulee laillisuusvalvonnassaan seuraamaan kipupotilaiden oikeuksien toteutumista.

Asiassa saadun selvityksen mukaan kipuklinikoiden hoitoon pääsy toteutuu lain edellyttämässä ajassa kaikissa muissa paitsi yhdessä sairaanhoitopiirissä. Valviran tehtävänä on valvoa erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn määräaikojen toteutumista, joten AOA pyysi Valviraa ryhtymään tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin osana hoitotakuun valvontaa.

Kaikkien sairaanhoitopiirien kipuklinikat toivat vastauksissaan esiin jo vallitsevan osaavien ammattihenkilöiden puutteen. Lähes poikkeuksetta vastauksissa tuotiin esiin myös huoli palveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa, kun kivunhoidon erityisosaajat eläköityvät. Haasteellisena koettiin myös lähetemäärien kasvaminen ja sen myötä palveluiden lisääminen.

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen

Perustuslain mukaan julkisella vallalla on velvoite turvata riittävät terveyspalvelut sekä perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. AOA korosti sairaanhoitopiirien velvollisuutta varata riittävät voimavarat lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. AOA piti ymmärrettävänä, että kivun hoidon erikoisosaamista omaavan henkilökunnan rekrytointi voi olla haastavaa, jos osaavaa henkilöstöä ei ole saatavilla. AOA esitti vakavan huolensa osaavan henkilöstön riittämättömyydestä tällä hetkellä ja osaavan henkilöstön riittävyyden turvaamisesta tulevaisuudessa.

AOA pyysi sosiaali- ja terveysministeriötä ilmoittamaan millä toimenpiteillä se varmistaa kipupotilaiden hyvän hoidon, riittävät terveyspalvelut ja osaavan henkilöstön riittävyyden perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä tulevilla hyvinvointialueilla."

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisu 8381/2020 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla. Pääset lukemaan ratkaisun 8381/2020 tästä linkistä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Joukkokantelutekstin kirjoittivat ja allekirjoittivat sekä toimittivat eduskunnan oikeusasiamiehelle Sirpa Tahko ja Päivi Vaarakallio.

Allekirjoittaneille toimitetussa päätöksessä käy ilmi, että AOA Sakslin tulee laillisuusvalvonnassaan seuraamaan kipupotilaiden oikeuksien toteutumista. Hän on antanut sekä Valviralle että Sosiaali- ja terveysministeriölle aikarajan 30.6., johon mennessä AOA Sakslin odottaa selvityksiä.

Joukkokantelun sisältö

Pääset lukemaan joukkokantelun sisällön kotisivuiltamme napauttamalla tätä linkkiä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kiitämme kaikki joukkokanteluun osallistuneita sekä meitä kannustaneita. Olemme erittäin tyytyväisiä saamaamme päätökseen ja seuraamme edelleen tarkasti tilanteen kehittymistä.