TENS-laite

on tarkoitettu lievittämään hermo-, lihas- tai nivelkipua, joka on usein kroonista ja ilmenee eri tavoin, kuten niveltulehduksena, selkäkipuna, jalkakipuna, supistuskipuna synnytyksessä tai postoperatiivisena kipuna. Laitteita suosittelevat niin kipuklinikat kuin fysioterapeutit ympäri maailman. TENS on lääkkeetön, turvallinen ja tehokas hoitomuoto.

Laite lievittää kipuja ja poistaa kehon jännitystiloja ärsyttämällä hermoja sähköisesti ihon kautta. Laitteen käyttö saattaa siten vähentää esimerkiksi kipulääkityksen tarvetta.

Mitä transkutaaninen sähköinen hermostimulaatio (transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS) oikein on?

Hermostimulaatio on tekniikka, jolla pyritään kivunlievitykseen sähkövirran avulla. Transkutaanisessa sähköisessä hermostimulaatiossa (TENS) lähetetään pieniä, matalajännitteisiä sähköimpulsseja tiettyyn hermoon iholle asetettujen elektrodien kautta. Tavoitteena on muokata tapaa, jolla hermosolut lähettävät signaaleja, ja häiritä kipusignaalien pääsyä aivoihin.

Miten TENS-laite toimii?

TENS-laite, jota sanotaan myös hermostimulaattoriksi, koostuu sähköimpulssigeneraattorista, joka on liitetty iholle asetettaviin elektrodeihin. Se toimii lähettämällä pieniä sähköimpulsseja, jotka stimuloivat kipua aiheuttavia mekanismeja.

TENS-laite toimii kolmella tavalla:

  • kipusignaalien kulku aivoihin häiriintyy (kts. Kipuportti-teksti sivun alalaidasta)
  • endorfiinien eli elimistön omien kipulääkkeiden tuotanto kiihtyy
  • verenkierto tehostuu

Varmista ennen TENS-laitteen käyttöä, että terapiamuoto soveltuu sinulle. Esimerkiksi jotkin sairaudet saattavat estää laitteen käytön.

Kipuportti

TENS-laite lähettää ihon läpi heikon sähköimpulssin kivunlähteen lähelle asetettavien elektrodien kautta. Sähkö stimuloi kosketus- ja lämpötila-aistimuksia välittäviä hermoja. Nämä hermot kytkeytyvät samoihin selkäytimen kohtiin kuin kipua välittävät hermot. Tuntohermon voimakas signaali vapauttaa selkäytimessä kemiallisia yhdisteitä, jotka häiritsevät kipusignaalin kulkua selkäydintä pitkin aivoihin. Tämä ilmiö tunnetaan ”kipuporttina”.

Kipuportin avulla TENS-laite lievittää kipua päällä ollessaan. Vaikutus laantuu 1–2 tunnin kuluttua. Voit kokeilla lopettaa hoidon tunniksi ja jatkaa sitä sen jälkeen. TENS-hoitoa voi käyttää useita kertoja päivässä.

Lähde omron-healthcare.fi