Kivun liitännäiset

Krooninen kipu tuo mukanaan aina liitännäisiä, joita ovat muun muassa alavireisyys, toivottomuus, surullisuus, levottomuus, turhautuneisuus ja ahdistuneisuus. Hoitamattomana krooninen kipu voi aiheuttaa myös oheissairauksia, kuten masennusta, unihäiriöitä ja ahdistuneisuushäiriöitä. Nämä puolestaan voimistavat kiputuntemuksia, jolloin noidankehä on valmis.

Krooninen kipu on potilaalle aina myös kognitiivisen eli ajattelun, oppimisen, tarkkaavuuden, hahmottamisen ja muistin haaste. Kun elämän tavanomaisiin vaativiin kognitiivisiin haasteisiin lisätään vielä kivun aiheuttamat ongelmat, joutuvat monet kipupotilaat lujille.

Kipua seuraava masennus liittyy psykologisesti tulkiten kroonisen kivun aiheuttamiin menetyskokemuksiin, kuten terveyden, harrastusten, sosiaalisten suhteiden ja työkyvyn menetykseen. Jos kroonisen kivun aiheuttamia elämänmuutoksia ei kyetä käsittelemään, voivat muutokset voivat muodostua pysyväksi uhaksi elämässä selviytymiselle.

Kroonisen kivun yhteydessä ilmenevät vihan tunteet voidaan selittää siten, että kipu aiheuttaa suuria pettymyksiä uhkaamalla mahdollisuutta menestykseen, oman elämän hallintaa ja mielenrauhaa. Joskus vihan tunteet johtavat rationaalisiin selviytymispyrkimyksiin, mutta ne voivat myös pahentaa kipukokemusta.

Krooninen kipu on aina monimutkainen ja yksilöllinen kokemus, jossa elämäntilanteella ja sosiaalisilla suhteilla on suuri rooli.