Selkäydinstimulaattori

Selkäydinstimulaatio tarkoittaa selkäytimen takajuosteen stimuloimista heikon sähkövirran avulla. Takajuosteeseen sähkövirta johtuu potilaan epiduraalitilaan implantoitavan elektrodin kautta. Selkäydinstimulaation on todettu olevan tehokas hoitomuoto alaselkäleikkauksen jälkeisen vaikean kroonisen hermojuurikivun (FBSS) hoidossa, monimuotoisen paikallisen kipuoireyhtymän (CRPS), refraktaarin angina pectoriksen ja perifeeristen valtimosairauksien hoidossa. Suomessa hoitoa käytetään tavallisimmin FBSS:n, CRPS:n ja muiden perifeeristen hermovaurioiden aiheuttaminen kipujen hoidossa. Hoitoa on Suomessa ollut 1970-luvulta lähtien.

Selkäydinstimulaatiota ja tavanomaista lääketieteellistä hoitoa verrattaessa FBSS-potilailla selkäydinstimulaatiopotilaiden kipu lieveni tehokkaammin, toimintakyky sekä elämänlaatu kohenivat ja potilaat olivat yleisesti tyytyväisempiä hoitoonsa. Tuloksellisen selkä- ydinstimulaatiohoidon kulmakivinä ovat osaava moniammatillinen tiimi ja potilasvalinta.

Potilasvalinta ratkaisee hoidon onnistumisen

Oikea potilasvalinta on hoidon onnistumisen kannalta tärkeää. Potilasvalintaan vaikuttavat olennaisesti potilaan sekä sairauden tai tilan ominaisuudet. Potilaalla tulee olla etiologialtaan selkeä kiputila, jota voidaan hoitaa selkäydinstimulaatiolla. Jotta selkäydinstimulaatiota voidaan harkita potilaan kohdalla, tulee konservatiivisia kivunhoitomenetelmiä kokeiltuna ja niistä saatu vaste jäänyt riittämättömäksi. Hoidon onnistumisen kannalta on myös tärkeää, että potilas ymmärtää ja hyväksyy hoidolle realistiset tavoitteet sekä hoitoon ja toimenpiteisiin kuuluvat riskit. Potilaan tulee oppia laitteen käyttö, ymmärtää siihen liittyvät rajoitukset sekä sitoutua hoitoon.

Selkäydinstimulaattorin asennus

Selkäydinstimulaatioon liittyvä toimenpide on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä toimenpiteessä potilaan kivun määräämälle selkäydintasolle epiduraalitilaan duran päälle implantoidaan elektrodi.

Koejakson aikana potilas kantaa mukanaan ulkoista virtalähdettä, johon hänelle on ohjelmoitu yksilöllinen ohjelma. Koejakso kestää noin viikon ajan ja tänä aikana testataan hyötyykö potilas stimulaatiosta. Potilas voi omalla potilasohjaimellaan säätää koelaitteen tilaa, voimakkuutta ja vaihtaa ohjelmaa. Jos potilas hyötyy stimulaatiosta koejakson aikana, voidaan hänelle implantoida pysyvä pulssigeneraattori. Pysyvä pulssigeneraattori implantoidaan toisessa leikkauksessa ihon alle joko vatsan seutuun tai pakaran yläosaan. Tässä yhteydessä jatkojohdot poistetaan. Laitteisto poistetaan kokonaisuudessaan, jos potilas ei hyödy stimulaatiosta koejakson aikana.

Pulssigeneraattori kestää kulutuksesta riippuen vuosia, jonka jälkeen se voidaan vaihtaa uuteen. Saatavana on myös ladattavia pulssigeneraattoreja, jotka ladataan potilaan toimesta ihon läpi säännöllisin väliajoin. Ladattava pulssigeneraattori kestää noin kymmenen vuotta.

Lähde Kipuviesti 1/2019
Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry