Potilaan oikeudet

Potilaalla on oikeus saada yksilöllistä hoitoa.
Yksipuoliset lääkelinjaukset ovat laittomia.
Potilaita ei saa terveydenhuollossa kiristää tai uhkailla.
Kivunhoito on parhaimmillaan yksilölliset erot huomioivaa.
Terveydenhuollon ammattilaisen tulisi olla empaattinen ja kuunteleva.
Kivunhoidon tulee toteutua pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.
Asianmukainen kivunhoito perustuu hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan.

Potilaan oikeudet -sivulta löytyvät seuraavat alasivut: