Matkustusohjeita

Ota selvitykset resepteistäsi mukaan matkalle. Niillä voit tarvittaessa todistaa tullissa, että sinulla on oikeus kuljettaa henkilökohtaisia lääkkeitä mukanasi.

Ota matkalle mukaan jokin seuraavista:

  • suomenkielinen yhteenveto resepteistä, jonka voit pyytää apteekista tai terveydenhuollosta tai tulostaa itse Omakannasta (valitse "Tulosta yhteenveto"). Palveluun kirjaudutaan joko sähköisellä henkilökortilla, pankkitunnisteilla tai mobiilivarmenteen avulla.
  • apteekista tai lääkkeen määrääjältä saatava allekirjoitettu englanninkielinen yhteenvetotuloste eli Jäljennös resepteistä. Jäljennöksen voi tulostaa sellaisista lääkkeistä, joita on ostettu apteekista.
  • lääkkeen määrääjän tulostama potilasohje. Siinä on lueteltu kaikki sinulle samalla kertaa määrätyt lääkkeet.

Voit pyytää lääkkeen määrääjältä lisäksi myös selvityksen lääkityksestä ja sen perusteista, sairautesi diagnoositietoja tai hoitokertomuksia. Joskus asiakirjojen käännättäminen englanniksi tai kohdevaltion kielelle voi olla järkevää.

Matkustaessasi ulkomaille kuljeta lääkkeet alkuperäispakkauksessa ja pakkaa lääkkeet käsimatkatavaroihin. Henkilökohtaisten lääkkeiden maahantuontikäytännöt ja mukana kuljetettavat sallitut lääkeaineet riippuvat kohdemaasta. Tarkempia tietoja saat kysymällä suoraan esim. kohdemaan tullin verkkopalvelusta tai kohdemaan suurlähetystöstä.

Huumaavien ja keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden vienti ulkomaille

Matkustaessasi Schengen-alueelle (Schengen-valtioita ovat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro) sinulla tulee olla apteekista saatava Schengen-todistus, jos kuljetat mukanasi tiettyjä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia (PKV) lääkkeitä, psykotrooppisia aineita tai huumausaineita sisältäviä lääkkeitä. PKV-lääkkeitä ovat esimerkiksi osa opioideista, lihasrelaksanteista ja yskänlääkkeistä. Lue tarkemmat ohjeet Fimean sivuilta.

Esitä apteekissa matkalle mukaan otettavat lääkkeet, niin apteekki neuvoo, tarvitaanko niiden osalta Schengen-todistusta. Todistus on voimassa 30 vuorokautta matkan alkamispäivästä. Schengen-todistus on Schengen-maissa käytettävä virallinen dokumentti, jolla alueella liikkuva yksityishenkilö voi osoittaa esim. viranomaiselle, että hänellä on oikeus pitää hallussaan ko. lääkkeitä.

Todistusta varten apteekissa tarvitaan lääkettä koskeva reseptimatkustusasiakirja (passi tai henkilökortti). Passin numero merkitään todistukseen. Jos henkilö matkustaa Pohjoismaissa, eikä hänellä ole passia, todistukseen merkitään henkilötunnus.

Todistus voidaan antaa apteekista lääkettä toimitettaessa tai jälkikäteen apteekista, jossa tarkastetaan reseptikeskuksesta lääkemääräyksen tiedot.

Lähde Kanta.fi