Kanta-palvelu

Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää sinusta terveydenhuollon kirjaamia tietoja. Palveluun pääset Kanta-palvelujen verkkopalvelusta, johon tallentuvat ne tiedot, jotka sinusta on kirjattu terveydenhuollossa ja apteekeissa, tulevaisuudessa myös sosiaalihuollossa. Omakannassa näet nämä tiedot itse.

Ei ole väliä, käytätkö julkisia, yksityisiä vai työterveyshuollon terveyspalveluja. Ne kaikki käyttävät Kanta-palvelujen tietokantoja, joita ovat Reseptikeskus, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu. Kansallisen järjestelmän ansiosta pääset näkemään tietosi Omakannasta.

Mikäli Omakanta on sinulle osin epäselvä palvelu, voit sen verkkokoulussa tutustua lyhyessä ja tehokkaassa ajassa Omakantaan, sen toimintoihin ja Omakannan käytöstä saataviin hyötyihin. Opetuspaketista löydät myös Omakannan lyhyet opastevideot.

Omakannan Suostumus ja kiellot -osio on keinosi vaikuttaa tietojesi käyttöön, annat luvan toiselle henkilölle tai taholle asioida puolestasi tai nähdä potilastietojasi. Suostumuksilla vaikutat myös siihen, miten potilastietosi ovat hoitohenkilökunnan käytettävissä, kun he hoitavat sinua. Käytännössä annat ensin luvan tietojesi luovutukseen eri terveydenhuollon toimintayksiköiden välillä. Jos et halua, että jotain tietoa luovutetaan, estät sen kieltämällä kyseisen tiedon luovutuksen.

Sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (eur-lex.europa.eu) nojalla oikeus

  • päästä omiin tietoihisi
  • tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu eri rekistereihin, jotta voit varmistua, että sinusta kerätyt tiedot ovat oikeita

Sinulla on myös oikeus saada lokitiedot eli tietää

  • mitä tietoja sinusta on tallennettu Kanta-palveluihin
  • ketkä tietojasi ovat käsitelleet
  • keille tietojasi on luovutettu

Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja tai näiden tietojen käsittelyä koskevia lokitietoja voit pyytää tietojen rekisterinpitäjältä. Terveydenhuollon palvelunantaja on potilastietojen rekisterinpitäjä. Potilastietoja ovat terveydenhuollossa sinusta kirjatut tiedot. Potilastietoja ja niiden käsittelyä koskevia lokitietoja voit pyytää siltä terveydenhuollon palvelunantajalta, joka tiedot on kirjannut. Kela on Kanta-palveluista Reseptikeskuksen ja Tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjä. Niihin tallennettujen tietojen käsittelyä koskevat lokitiedot voit pyytää Kelalta.

Oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista

Jos havaitset resepti-, potilas- tai asiakastiedoissasi virheitä tai puutteita, on sinulla oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Virheellinen tieto korjataan siinä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan yksikössä tai apteekissa, jossa kirjaus on tehty. Palvelunantajat ja apteekit vastaavat aina kirjaamiensa lääkemääräys-, potilas- tai asiakastietojen sisällöistä ja niiden oikeellisuudesta.

Kanta-palveluilla ei ole mahdollisuutta korjata tietoja. Omakanta voi ainoastaan näyttää tiedot siten, miten ne on sosiaali- tai terveydenhuollosta tai apteekista Kanta-palveluihin tallennettu. Et myöskään voi itse korjata tietojasi Omakanta-palvelussa.

Kansallinen lainsäädäntö määrittelee myös sen, miten pitkään tietoja tulee säilyttää. Tietoja ei ole mahdollista poistaa asiakkaan pyynnöstä (ellei kyseessä ole virheellinen tieto) tai tietosuoja-asetukseen vedoten, vaan tiedot hävitetään niille laissa määriteltyjen säilytysaikojen päätyttyä.

Tarkemmin oikeuksistasi Omakannassa kannattaa lukea täältä.

Kantatietojen virheiden korjausohjeita

Mikäli havaitset tiedoissasi virheen tai puutteita, ota ensin yhteyttä sinua hoitaneeseen terveydenhuollon yksikköön. Terveydenhuolto vastaa potilastietojen kirjaamisesta ja niiden korjaamisesta. Neuvoja voi pyytää esimerkiksi kyseisen yksikön tietosuojavastaavalta tai potilasasiamieheltä. Kelassa tietoja ei voida korjata.

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy pyynnöstäsi eikä kieltäytymiselle ole mielestäsi perusteita, voit tämän jälkeen tehdä ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle. Huomioi, että ilmoituksessasi tietosuojavaltuutetulle tulee osoittaa rekisterinpitäjän ja sinun välinen viestittely oikaisupyynnöstä. Ketjussa tulee näkyä mitä on pyydetty, keneltä ja milloin. Näiden tietojen osoittaminen on edellytys sille, että tietosuojavaltuutettu ottaa asiasi käsittelyyn.

Kun on kyse muusta epäkohdasta henkilötietojen käsittelyssä

Voit ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle, jos epäilet, että jokin organisaatio tai henkilö käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti. Epäkohta voi tarkoittaa esimerkiksi, että henkilötietojen käsittelylle ei ole lainmukaista perustetta tai että henkilötietoja käsitellään liian laajasti käsittelyn tarkoitukseen nähden.

Rekisterinpitäjän täytyy vastata sinulle yhden kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, rekisterinpitäjä voi ilmoittaa vastauksessaan, että se tarvitsee niiden käsittelyyn enemmän aikaa. Jos rekisterinpitäjä ilmoittaa tarvitsevansa lisää käsittelyaikaa, määräaika on kolmen kuukauden kuluttua alkuperäisestä pyynnöstäsi. Odota rauhassa vastausta. Ilmoitus pidemmästä käsittelyajasta ei vielä tarkoita, että rekisterinpitäjä kieltäytyy oikaisemasta tietojasi.

Lähde Kanta.fi