Kivun Käypä hoito -suositus

AIHEEN RAJAUS

 • Suosituksessa käsitellään pääosin yleisimpiä pitkäaikaisia tuki- ja liikuntaelimistön (monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä, CRPS, mukaan luettuna), viskeraalisia, neuropaattisia ja fibromyalgiaan liittyviä kiputiloja sekä niiden lääkkeetöntä ja lääkkeellistä hoitoa.
 • Suosituksessa viitataan muihin Käypä hoito -suosituksiin silloin, kun se on aiheellista.
 • Suosituksessa ei käsitellä
  • päänsärkyä
  • syöpäkipua
  • akuuttia leikkauksen jälkeistä kipua eikä operatiivisen hoidon aikaista kipua
  • akuuttia vatsa- ja rintakipua
  • sellaisia hoitomuotoja, joita ei ole yleisesti Suomessa saatavilla.
 • Suositus sisältää työryhmän kannanottoja kivun hoidon yleisistä periaatteista.

KESKEINEN SANOMA

 • Kipupotilaan hyvä hoito perustuu toimivaan hoitosuhteeseen.
 • Potilaan tutkimiseen varataan tarpeeksi aikaa.
 • Potilaan kipu ja toimintakyky tulee arvioida ja kirjata jokaisella kivun vuoksi tapahtuneella vastaanottokäynnillä.
 • Potilaan sairaudet, niiden hoito, elämäntavat ja psykososiaalinen tilanne selvitetään.
 • Hoitosuunnitelma laaditaan potilaan kanssa.
 • Potilasohjauksessa keskeisiä ovat potilaan aktiivinen rooli, toimijuuden tukeminen ja ammattilaisten yhtenäinen sanoma.
 • Hoidon tavoitteina ovat kivun lievittyminen, toimintakyvyn koheneminen ja elämänlaadun paraneminen.
 • Syyn mukainen kivun hoito toteutetaan viipymättä.
 • Pitkäkestoista kipua ei yleensä pystytä kokonaan poistamaan, mutta sitä voidaan lievittää ja potilaan selviytymistä tukea.
 • Pitkäkestoisen kivun hoidossa ja kuntoutuksessa moniammatillinen lähestymistapa on tarpeen.
 • Lääkkeettömät hoidot ovat kivun hoidon perusta.
 • Keskeisiä lääkkeettömiä hoitoja ovat liikunta, terapeuttinen harjoittelu, kognitiivis-behavioraalinen terapia, kylmä- ja lämpöhoito sekä TNS.
 • Lääkkeettömään hoitoon liitetään tarvittaessa lääkkeellinen hoito.
 • Kivun hoito suunnitellaan yksilöllisesti potilaan kipuongelman, muiden sairauksien, niiden hoidon ja psykososiaalisen tilanteen mukaan.
 • Kudosvauriokivun hoidossa käytetään parasetamolia, tulehduskipulääkkeitä tai niiden yhdistelmää.
 • Tulehduskipulääkkeiden jatkuvaa käyttöä ei suositella. Mikäli muiden lääkkeiden teho on riittämätön, hoitoon voidaan yhdistää mieto opioidi.
 • Neuropaattisen kivun hoidossa voidaan käyttää ensisijaisesti trisyklisiä masennuslääkkeitä, gabapentinoideja, SNRI-ryhmän masennuslääkkeitä tai lidokaiinivoidetta.
 • Sekamuotoisen kivun hoidossa yhdistellään eri mekanismeilla vaikuttavia lääkkeitä.
 • Vahvoja opioideja käytetään vain erityistilanteissa.
 • Opioidien määräämisessä tulee ottaa huomioon riippuvuus- ja väärinkäyttöriski.

TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT

Suosituksen tavoitteena on edistää kivun tehokasta ja turvallista hoitoa.

Kohderyhmänä on perusterveydenhuollon henkilöstö ja muut kivun hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt erityisesti muualla kuin kivun hoitoon erikoistuneissa yksiköissä.

MÄÄRITELMIÄ

Kipu: epämiellyttävä kokemus, joka liittyy kudosvaurioon tai sen uhkaan tai jota kuvataan kudosvaurion käsittein

Nosiseptio: kipureseptorin ärsytyksen aiheuttama kivun aistiminen

Kudosvauriokipu eli nosiseptiivinen kipu: kipu, jonka syynä on kipureseptoreiden aktivoituminen, kun kudosvaurio on tapahtunut tai se on uhkaamassa

Neuropaattinen kipu eli hermovauriokipu: kipua välittävän hermojärjestelmän vauriosta tai sairaudesta aiheutuva kipu

Viskeraalinen kipu: sisäelinperäinen kipu, jota on usein vaikea paikantaa ja johon voi liittyä heijastekipua

Tässä suosituksessa akuutilla kivulla tarkoitetaan alle kuukauden kestänyttä kipua, subakuutilla kivulla 1–3 kuukautta kestänyttä kipua ja kroonisella kivulla yli 3 kuukautta kestänyttä kipua, josta tässä suosituksessa käytetään termiä pitkäkestoinen kipu

Krooninen kipuoireyhtymä (ICD-10; F45.4): oireyhtymä, jonka hallitseva oire on sitkeä, vaikea ja kärsimystä tuottava kipu, jota ei täysin selitä mikään fysiologinen prosessi tai fyysinen häiriö


Kivun Käypä hoito -suositus pitää sisällään paljon tietoa. Tähän julkaisuun suosituksesta on kopioitu vain alku. Lue koko suositus täällä: Kivun Käypä hoito -suositus (linkki avautuu uuteen ikkunaan).