Krooninen kipu

Mitä on krooninen kipu?
Kroonisella eli pitkäaikaisella kivulla tarkoitetaan kipua, joka on kestänyt yli 3-6 kuukautta tai pidempään kuin, mitä sen aiheuttaneen kudos- tai hermovaurion paraneminen normaalisti edellyttäisi. Tarkkarajainen aikamääre voi aiheuttaa haitallisen viiveen potilaan hoidossa, sillä kipu voi kroonistua nopeamminkin.

Krooninen kipu luokitellaan kudosvauriokipuun eli nosiseptiseen kipuun, hermovauriokipuun eli neuropaattiseen kipuun, mekanismiltaan tuntemattomaan eli idiopaattiseen kipuun ja psyykkisin mekanismein selittyvään eli psykogeeniseen kipuun (erittäin harvinaista).

On tärkeää, että kerrot lääkärillesi kaikista oireistasi ja niiden sijainnista sekä niiden muutoksista.

Kipupotilaan hoidon tavoitteet
  • Luoda luottamuksellinen yhteistyösuhde
  • Hahmottaa potilasta vaivaavat kiputyypit
  • Pyrkiä mahdollisimman tarkkaan diagnoosiin
  • Luoda hoitostrategia kivun laannuttamiseksi
  • Toteuttaa strategiaa yhdessä potilaan kanssa
Kiputilojen tarkka diagnostiikka ja viiveetön hoidon käynnistys on tärkeää. Ensisijaisesti tulee selvittää, onko potilaalla jokin parannettavissa tai syyn mukaisesti hoidettavissa oleva kiputila. Tutkimuksella pyritään myös arvioimaan potilasta vaivaavan kivun mekanismi. Vaikeassa kroonisessa kivussa paras hoitotulos saavutetaan, mikäli hoito toteutuu moniammatillisessa tiimissä.

Kroonisen kivun syy sen sijaan jää usein epäselväksi tai se on huomattavan monimutkainen. Lähtökohtaisesti hoito johtaa parhaimmillaan kipujen lievittymiseen, mutta täydellinen tai pysyvä oireettomuus on harvinaista.


Lähde Kroonisen kivun hoito-opas