E-resepti

Lääkkeen määrääjä kirjoittaa ja allekirjoittaa kaikki reseptit sähköisesti. Reseptin potilasohjeen saat paperilla, josta näet lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet. Voit tarkastella omia reseptitietojasi Omakannassa.

Resepti on voimassa kaksi (2) vuotta, jos voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu. Keskushermostoon vaikuttavien (PKV) ja huumausainelääkkeiden reseptit ovat voimassa enintään vuoden. Yhden vuoden ovat voimassa myös potilaskohtaisten erityisluvallisten valmisteiden reseptit sekä lääkemääräykset sellaisille biologisille lääkkeille, joille on saatavilla määräyshetkellä biosimilaari.

Reseptit tallennetaan Reseptikeskukseen

Reseptit tallennetaan keskitettyyn Kanta-palvelujen tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Hoidon jatkuvuus ja tiedonkulku potilaan ja hoitavien henkilöiden välillä paranee, kun reseptitiedot ovat tallennettu yhteen paikkaan. Reseptikeskus sisältää kaikki reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Reseptikeskuksen tietojen perusteella voit hakea lääkkeesi Suomessa mistä tahansa apteekista.

Lääkkeen määrääjä voi poikkeustapauksissa laatia puhelin- tai paperireseptin. Apteekissa lääkemääräys muutetaan sähköiseksi ja tallennetaan Reseptikeskukseen.

Näet omat reseptitietosi Omakannassa

Voit tarkastella omia reseptitietojasi Omakanta-palvelusta. Omakannasta voit tarkastaa mitä reseptejä sinulle on määrätty, mihin asti reseptisi ovat voimassa ja paljonko resepteissäsi on vielä toimittamattomia lääkkeitä.

Yhteenveto ja reseptilista kaikista resepteistäsi

Jos haluat yhteenvedon kaikista resepteistäsi, voit katsoa tai tulostaa sen Omakannasta. Voit myös pyytää yhteenvedon paperilla apteekista tai terveydenhuollosta.

Potilasohje nopeuttaa asiointia apteekissa

Saat vastaanotolta mukaasi tulostetun potilasohjeen. Jos resepti uusitaan eikä siihen tehdä muutoksia, potilasohje pysyy samana.

Voit hakea reseptilääkkeet mistä tahansa apteekista. Siellä katsotaan Reseptikeskuksesta, mitä lääkkeitä sinulle on määrätty ja saat lääkkeesi.

Saat yleensä lääkekorvauksen suorakorvauksena jo apteekissa. Apteekki tarkistaa oikeutesi korvaukseen Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Toisen puolesta asiointi

Jos joku muu hakee lääkkeesi apteekista, hänellä täytyy olla mukana potilasohjeesi, Kela-korttisi tai voit valtuuttaa hänet apteekkiasiointiin sähköisesti Suomi.fi-palvelussa. Jos tarvitset apua asioidesi hoitamisessa, lue lisää toisen puolesta asioinnista.

Toisesta Euroopan maan apteekista ei ole toistaiseksi mahdollista hakea lääkkeitä toisen puolesta sähköisellä reseptillä.

Resepti-palvelun käyttö lisää potilasturvallisuutta

Lääkkeen määrääjä voi suostumuksellasi tarkistaa kokonaislääkityksesi ja ehkäistä lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia ja päällekkäisyyksiä. Pyynnöstäsi kokonaislääkityksesi voi tarkistaa myös farmaseutti tai proviisori tai sinua hoitava sairaanhoitaja.

Tietoa lääkekorvauksista ja lääkkeiden hinnoista Suomessa saat Kelasta, apteekista tai terveydenhuollosta. Voit myös katsoa lääkkeen hinnan ja korvattavuuden verkossa Kelan Lääkehausta.

Lähteet Kanta.fi, Valvira, Finlex