Muistutus ja kantelu

Psykologi Sirpa Tahko on selvittänyt eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kanssa menettelytapaa, jolla voitaisiin valtakunnallisesti puuttua muun muassa sellaisiin käytäntöihin, joissa vaaditaan opioidien alasajoa edellytyksenä hoitoon pääsylle tai potilas on kokenut nöyryytystä tai jäänyt hoidotta.

Oikeusasiamiehen kanslian juristin tulkinta on, että mikään hoitoyksikkö ei lain mukaan voi tehdä sellaista linjausta, jolla näitä käytäntöjä perustellaan tai hyväksytään. Lain mukaan jokaisen hoitopäätöksen on perustuttava lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista ja ennen kaikkea yksilöllisiin tekijöihin.

Toimintaohje on seuraava

Mikäli saat kirjeen tai suullisen yhteydenoton, jossa ilmoitetaan, ettei sinua oteta hoitoon, ennen kuin opioidit on ajettu alas, tee välittömästi muistutus kyseiseen hoitoyksikköön.

Kun saat muistutukseesi hoitoyksiköstä kirjallisen vastauksen, tee heti kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Hoitoyksiköllä on yksi (1) kuukausi aikaa antaa sinulle vastaus. Mikäli et saa vastausta kuukauden sisään, tee silti kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Sama ohje koskee perusteetonta opioidien alasajoa, nöyryytystä tai mitätöintiä hoitoyksikössä tai hoidotta jättämistä. Jos hyödyt opioideista, eikä niiden väärinkäytöstä ole näyttöä, ei niiden alasajoa voi laillisesti perustella lääkärin tai hoitoyksikön linjauksella. Sinulla on lain mukaan myös oikeus saada asianmukaista kivunhoitoa ja kohtelua kaikissa terveydenhuollon hoitoyksiköissä. Kaikissa näissä mainituissa tapauksissa tee ensin muistutus hoitoyksikköön ja sitten kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Muistutuksen jälkeen voit normaalisti tehdä kantelun vaihtoehtoisesti myös aluehallintovirastoon, mutta nyt on tarkoituksena saada asiat eduskunnan oikeusasiamiehen työlistalle. Siksi kantelut tehdään suoraan eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Mitä enemmän oikeusasiamies saa kanteluja, sitä todennäköisemmin saadaan muutosta.

Useamman henkilön tekemä kantelu samasta asiasta tai terveydenhuollon hoitoyksiköstä/henkilöstä tuottaa varmimmin tulosta.

Apua muistutusten ja kanteluiden tekoon saa potilasasiamieheltä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kantelulomakkeeseen pääset tästä.

Lisätietoja löydät Valviran sivuilta tästä.


Napauttamalla alla olevaa kuvaa se suurenee.