Kokemusasiantuntijakoulutus, kevät 2022

Hakuaika koulutukseen on päättynyt.

Kokemustalo ry ja Kipumatkalla järjestävät neljännen kivun kokemusasiantuntijakoulutuksen.

Koulutus alkaa 29.3.2022. Lähiopetusaika Teamsissa on tiistaisin klo 12.00 - 15.30.

KENELLE
Kivun kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta somaattisista sairauksista, joko sairastavana, kokeneena, toipuneena, kuntoutuvana, palveluita käyttäneenä tai läheisenä/omaisena.

Hänellä on kokemustietoa sairaudesta, sairastamisesta, hoidossa ja/tai kuntoutuksessa olemisesta. Kokemusasiantuntija tietää, mikä häntä on auttanut, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hänen tai läheisensä toipumiseen. Hänellä on halu kehittää palveluita ja auttaa muita omalla kokemuksellaan.

Kokemusasiantuntija on mukana mm. seuraavanlaisissa sisote-tehtävissä:

  • jakaa teoreettista tietoa ja kokemustietoa mm. potilaille, läheisille, terveydenhuollon opiskelijoille ja ammattilaisille, yhdistyksille, sairaanhoitopiireille, oppilashuolloille ja suurelle yleisölle
  • tuo toivoa potilaiden ja oppilaiden/opiskelijoiden tilanteeseen
  • osallistuu hoitopolkujen suunnitteluun ja Käypä hoito -suositustyöryhmiin
  • arvioi ja kehittää ohjausmateriaaleja
  • havainnoi potilaiden ja oppilaiden/opiskelijoiden kokemuksia
  • on mukana ammattilaisten rekrytoinneissa
  • ohjaa potilas- ja asiakasryhmiä
  • toimii tukihenkilönä potilaille, oppilaille/opiskelijoille ja heidän läheisilleen
  • on ammattilaisen työparina vastaanotoilla
  • osallistuu palvelujen arviointi- ja kehittämistehtäviin

Kokemustoimintaan kuuluu työkorvaus jokaisesta työtehtävästä. Työkorvauksen lisäksi työtehtävään tulevalle maksetaan matkakulut.

HAKUPROSESSI
Hakuaika on päättynyt 6.3. Koulutukseen soveltuvat henkilöt valittiin pienryhmähaastattelujen perusteella. Haastattelut toteutettiin Teamsissa. Teams-kutsut haastatteluihin lähetettiin sähköpostitse kaikille hakijoille.

KOULUTUS

Koulutuksen hinta 140 €.

Koulutus alkaa tiistaina 29.3. Lähiopetusaika Teamsissa on tiistaisin klo 12.00 - 15.30.
Lähiopetusta on yht. 52 oppituntia tiistaisin klo 12.00 - 15.30 (sisältää taukoa 30 min.). Lähiopetuksen lisäksi koulutuksen aikana on 38 oppituntia itsenäisiä tehtäviä mm. Moodlen verkkoalustalla. Koulutuksen kesto on yhteensä 90 oppituntia.
Koulutus sisältää lähiopetuksen Teamsin välityksellä, kirjallisia oppimistehtäviä, ryhmätöitä verkossa, paritehtäviä ja koulutuksessa tarvittavan teknisen toteutuksen perusopastuksen toimistoaikoina. Koulutuksen kaikki materiaali on vain sähköisenä versiona.

Koulutuksen lähiopetusajat
Lähiopetuspäivä on tiistai klo 12.00 - 15.30. Lähiopetuspäivät ovat 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10. ja 18.10.

Koulutuksesta saa todistuksen.

TARVITTAVAT VÄLINEET
Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on hyvä verkkoyhteys sekä tietokoneessasi toimiva kamera, mikrofoni ja kuulokkeet. Pelkällä puhelimella ei selviä koulutuksesta.

MAKSAMINEN JA PAIKAN VAHVISTAMINEN
Infokirje ja tilisiirto lähetetään koulutukseen valituille haastattelujen jälkeen ma 14.3.

Koulutuksen voi maksaa 1-3 erässä. Erissä maksettaessa 1. erä on maksettava, kun saa ilmoituksen koulutuspaikasta ja viimeinen erä viimeistään 22.3. Mikäli maksua ei ole suoritettu kokonaisuudessaan viimeistään 22.3., koulutuspaikka peruuntuu. Maksua ei palauteta, jos koulutettava itse keskeyttää koulutuksen. Osallistumisen viimeinen mahdollinen peruutuspäivä on 22.3.

Koulutus toteutuu, kun osallistujia on 15.

LISÄTIETOA
Kysy lisätietoja koulutuksesta osoitteesta koulutus@kokemustalo.fi.

Napauttamalla kuvaa saat sen uuteen ikkunaan suurempana.