Kivun kokemusasiantuntijakoulutus

HUOM! 9.9. ja 14.10. alkavat koulutusryhmät ovat kumpikin täynnä.

KENELLE
Kivun kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta somaattisista sairauksista, joko sairastavana, kokeneena, toipuneena, kuntoutuvana, palveluita käyttäneenä tai läheisenä / omaisena.

Hänellä on kokemustietoa sairaudesta, sairastamisesta, hoidossa ja / tai kuntoutuksessa olemisesta. Kokemusasiantuntija tietää, mikä häntä on auttanut, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hänen tai läheisensä toipumiseen. Hänellä on halu kehittää palveluita ja auttaa muita omalla kokemuksellaan.

Kokemusasiantuntija on mukana mm. seuraavanlaisissa sote-tehtävissä:

  • jakaa teoreettista tietoa ja kokemustietoa mm. potilaille, läheisille, terveydenhuollon opiskelijoille ja ammattilaisille, potilasyhdistyksille, sairaanhoitopiireille ja suurelle yleisölle
  • tuo toivoa potilaiden tilanteeseen
  • osallistuu palvelujen arviointi- ja kehittämistehtäviin
  • osallistuu hoitopolkujen suunnitteluun ja Käypä hoito -suositustyöryhmiin
  • arvioi ja kehittää potilasohjausmateriaaleja
  • havainnoi potilaiden kokemuksia eri yksiköissä
  • on mukana ammattilaisten rekrytoinneissa
  • ohjaa potilasryhmiä
  • toimii tukihenkilönä potilaille ja heidän läheisilleen
  • on ammattilaisen työparina potilasvastaanotoilla

HAKUPROSESSI
Hakuaika 14.10. alkavaan koulutusryhmään päättyi 13.9.2021.

Hae koulutukseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@kipumatkalla.fi viimeistään 13.9.2021. Sähköpostin tulee sisältää ainakin oma nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Koulutukseen soveltuvat henkilöt valitaan pienryhmähaastattelujen perusteella. Haastattelut toteutetaan Teamsissa. Haastatteluajat ja Teams-kutsut lähetetään hakijoille sähköpostitse.

KOULUTUS
Syksyn toisen ryhmän koulutus alkaa torstaina 14.10.2021.

Koulutuksen hinta 135 €.

Verkko-opetusta on yht. 52 oppituntia. Verkko-opetuksen lisäksi koulutuksen aikana on tehtävä 38 oppituntia itsenäisiä tehtäviä muun muassa Moodlen verkkoalustalla. Koulutuksen kesto on kokonaisuudessaan 90 oppituntia. Koulutuksen lähiopetus toteutetaan Teamsin välityksellä. Kaikki koulutuksen materiaalit ovat koulutettavilla vain sähköisinä versioina.

Koulutusajat
Verkko-opetukset ovat torstaisin klo 17.00 - 20.30 (sisältää taukoa 30 minuuttia).

Verkko-opetuksen päivät ovat 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12., 20.1.2022, 3.2., 17.2., 24.2., 3.3., 10.3., 17.3. ja 24.3.

Koulutus sisältää verkko-opetusillat Teamsin välityksellä, kirjallisia oppimistehtäviä, ryhmätöitä verkossa, paritehtäviä ja koulutuksessa tarvittavan teknisen toteutuksen perusopastuksen.

TARVITTAVAT VÄLINEET
Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on verkkoyhteys sekä tietokoneessasi toimiva kamera, mikrofoni ja kuulokkeet.

Koulutuksesta saa todistuksen.

MAKSAMINEN JA PAIKAN VAHVISTAMINEN
Infokirje ja tilisiirto lähetetään koulutukseen valituille viikolla 38/21. Koulutuksen voi maksaa 1-3 erässä. Erissä maksettaessa on 1. erä maksettava, kun saa ilmoituksen koulutuspaikasta ja viimeinen erä viimeistään 8.10.2021. Mikäli maksua ei ole suoritettu kokonaisuudessaan viimeistään 8.10., koulutuspaikka peruuntuu. Maksua ei palauteta, jos itse keskeyttää koulutuksen. Osallistumisen viimeinen mahdollinen peruutuspäivä on 8.10.2021. Koulutus toteutuu, kun osallistujia on 15.

LISÄTIETOA

Kysy lisätietoja koulutuksesta osoitteesta info@kipumatkalla.fi.