Virtuaalimielenosoitus 4.11.2020

Järjestimme virtuaalisen mielenosoituksen #kipupotilaallehoitoa ke 4.11.2020.

Olemme lähettäneet mielenosoituksesta eduskuntaan kirjelmän ja osallistujista nimilistan.

Kiitämme kaikkia osallistuneita ❤️

Kokosimme lyhyen videon Youtube-kanavallemme osasta mielenosoituskuvia ja -tekstejä. Videon näet tämän tekstin alla.
Vinkki: Videon oletustoistonopeus on nopea. Halutessasi hidastaa nopeuden jopa 0,25 kertaiseksi, toimi näin: Katsoessasi videota on videoikkunan alareunassa ratas eli asetukset. Napauta sitä ja kohdasta Toistonopeus valitse haluamasi nopeus.

Mielenosoituksen lehdistötiedote 26.10.2020, PDF-tiedosto

Kipupotilaiden tilanne Suomessa vuonna 2020

Vaikeista pitkäkestoisista kivuista kärsii noin 300 000 suomalaista. He tarvitsevat hyvää hoitoa. Hyvä hoito edellyttää pysyvää hoitosuhdetta, asiantuntevaa kipulääkäriä ja moniammatillisen tiimin tukea. Hyvä hoito toteutetaan monenlaisin lääkkeettömin menetelmin ja erilaisin lääkkein, joita etsitään ja säädetään kipulääkärin jatkuvassa kokeilussa ja seurannassa. Parhaimmillaan vaikeista kivuista saadaan hyvin hoidettuna pois noin puolet.

Kivunhoidon resurssit ovat Suomessa pitkään olleet riittämättömät, eikä näköpiirissä ole niihin parannusta. Monilla paikkakunnilla suunta on ollut päinvastainen. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman asiantuntijaryhmän kansallisen suunnitelman (2017–2020) esitykset kivunhoidon riittämättömien resurssien lisäämisestä eivät ole toteutuneet.

Joissakin resurssipulasta kärsivissä hoitopaikoissa on hyvän yksilöllisen hoidon sijasta turvauduttu yksioikoisiin hoitolinjauksiin, joilla kaikilta potilailta edellytetään hoidon edellytyksenä aiemmista opioidipohjaisia valmisteita sisältävistä lääkeyhdistelmistä luopumista.

Näin on toimittu potilasta ja aiempaa hoitoa tuntematta ja myös ymmärtämättä, että tällainen lääkemuutos edellyttää pitkäaikaista prosessia. Jos potilas on halunnut jatkaa aiemmin hyvin toimineen lääkityksen pohjalta, hänet on saatettu tulkita lääkeriippuvaiseksi ja hoidosta kieltäytyväksi.

Moni kipupotilas joutuukin jatkuvasti pelkäämään yksilöllisen hoitonsa puolesta. Ja moni on myös menettänyt toivonsa ja elämänuskonsa.

Haluamme, että kivunhoidon resursseista huolehditaan ja kipupotilas saa Suomessa hyvää yksilöllistä hoitoa!