Kokemusasiantuntijakoulutus

Kokemustalo ry ja Kipumatkalla järjestävät kaikkien kokemustaustojen kokemusasiantuntijakoulutuksen.

Hakuaika koulutukseen on päättynyt.

Koulutus alkaa tiistaina 5.4. Lähiopetusaika Teamsissa on tiistaisin klo 17.00 - 20.30.

KENELLE
Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtainen kokemus fyysisestä tai psyykkisestä pitkäaikaissairaudesta, vammasta, vammautumisesta tai muusta haastavasta elämäntilanteesta, kuntoutuksessa ja/tai hoidossa olemisesta joko sairastavana, kokeneena, toipuneena, kuntoutuvana, palveluita käyttäneenä tai läheisenä.

Kokemusasiantuntija on käsitellyt koulutuksessa kokemuksiaan ja hän tietää, mikä häntä tai hänen läheistään on auttanut ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hänen tai läheisensä toipumiseen. Hänellä on halu olla erilaisissa tehtävissä sivistys-, sosiaali- tai terveyspalveluissa kehittämässä palveluita. Hän haluaa auttaa muita omalla kokemuksellaan.

Kokemusasiantuntija on mukana mm. seuraavanlaisissa sisote-tehtävissä:
  • jakaa teoreettista tietoa ja kokemustietoa mm. potilaille, läheisille, terveydenhuollon opiskelijoille ja ammattilaisille, yhdistyksille, sairaanhoitopiireille, oppilashuolloille ja suurelle yleisölle
  • tuo toivoa potilaiden ja oppilaiden/opiskelijoiden tilanteeseen
  • osallistuu palvelujen arviointi- ja kehittämistehtäviin
  • osallistuu hoitopolkujen suunnitteluun ja Käypä hoito -suositustyöryhmiin
  • arvioi ja kehittää ohjausmateriaaleja
  • havainnoi potilaiden ja oppilaiden/opiskelijoiden kokemuksia
  • on mukana ammattilaisten rekrytoinneissa
  • ohjaa potilas- ja asiakasryhmiä
  • toimii tukihenkilönä potilaille, oppilaille/opiskelijoille ja heidän läheisilleen
  • on ammattilaisen työparina vastaanotoilla

Kokemustoimintaan kuuluu työkorvaus jokaisesta työtehtävästä. Työkorvauksen lisäksi työtehtävään tulevalle maksetaan matkakulut.

HAKUPROSESSI

Hakuaika koulutukseen on päättynyt.

Koulutukseen soveltuvat henkilöt valitaan pienryhmähaastattelujen perusteella. Haastattelut toteutetaan Teamsissa. Teams-kutsut haastatteluihin lähetetään sähköpostitse kaikille hakijoille.

KOULUTUS

Koulutuksen hinta 140 €.

Koulutus alkaa tiistaina 5.4. Lähiopetusta on yht. 52 oppituntia tiistaisin klo 17.00 - 20.30 (sisältää taukoa 30 min.). Lähiopetuksen lisäksi koulutuksen aikana on 38 oppituntia itsenäisiä tehtäviä mm. Moodlen verkkoalustalla. Koulutuksen kesto on yhteensä 90 oppituntia.Koulutus sisältää lähiopetuksen Teamsin välityksellä, kirjallisia oppimistehtäviä, ryhmätöitä verkossa, paritehtäviä ja koulutuksessa tarvittavan teknisen toteutuksen perusopastuksen toimistoaikoina. Koulutuksen kaikki materiaali on vain sähköisenä versiona.

Koulutuksen lähiopetusajat
Lähiopetuspäivä on tiistai klo 17.00 - 20.30. Lähiopetuspäivät ovat 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10. ja 8.11.

Koulutuksesta saa todistuksen.

TARVITTAVAT VÄLINEET
Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on hyvä verkkoyhteys sekä tietokoneessasi toimiva kamera, mikrofoni ja kuulokkeet. Pelkällä puhelimella ei selviä koulutuksesta.

MAKSAMINEN JA PAIKAN VAHVISTAMINEN
Infokirje ja tilisiirto lähetetään koulutukseen valituille haastattelujen jälkeen maanantaina 21.3.

Koulutuksen voi maksaa 1-3 erässä. Erissä maksettaessa 1. erä on maksettava, kun saa ilmoituksen koulutuspaikasta ja viimeinen erä viimeistään 29.3. Mikäli maksua ei ole suoritettu kokonaisuudessaan viimeistään 29.3., koulutuspaikka peruuntuu. Maksua ei palauteta, jos koulutettava itse keskeyttää koulutuksen. Osallistumisen viimeinen mahdollinen peruutuspäivä on 29.3.

Koulutus toteutuu, kun osallistujia on 15.

LISÄTIETOA
Kysy lisätietoja koulutuksesta osoitteesta koulutus@kokemustalo.fi.

Napauttamalla kuvaa saat sen uuteen ikkunaan suurempana.