Kokemusasiantuntijakoulutus

kaikille eri kokemustaustoille

Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtainen kokemus fyysisestä tai psyykkisestä pitkäaikaissairaudesta, vammasta, vammautumisesta tai muusta haastavasta elämäntilanteesta, kuntoutuksessa ja / tai hoidossa olemisesta joko sairastavana, kokeneena, toipuneena, kuntoutuvana, palveluita käyttäneenä tai läheisenä.

Kokemusasiantuntija on käsitellyt koulutuksessa kokemuksiaan ja hän tietää, mikä häntä tai hänen läheistään on auttanut ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hänen tai läheisensä toipumiseen. Hänellä on halu olla erilaisissa tehtävissä sivistys-, sosiaali- tai terveyspalveluissa kehittämässä palveluita. Hän haluaa auttaa muita omalla kokemuksellaan.

Kokemusasiantuntija on mukana mm. seuraavanlaisissa sote-tehtävissä:

  • jakaa teoreettista tietoa ja kokemustietoa mm. potilaille, asiakkaille, läheisille, opiskelijoille ja ammattilaisille, yhdistyksille, sairaanhoitopiireille ja suurelle yleisölle
  • tuo toivoa potilaiden ja/tai asiakkaiden tilanteeseen
  • osallistuu palvelujen arviointi- ja kehittämistehtäviin
  • osallistuu hoitopolkujen suunnitteluun ja Käypä hoito -suositustyöryhmiin
  • arvioi ja kehittää potilasohjausmateriaaleja
  • havainnoi kokemuksia eri yksiköissä
  • on mukana ammattilaisten rekrytoinneissa
  • ohjaa erilaisia ryhmiä
  • toimii tukihenkilönä asiakkaille ja/tai potilaille ja heidän läheisilleen
  • on ammattilaisen työparina

HAKUPROSESSI

HAKUAIKA KOULUTUKSEEN ON PÄÄTTYNYT 24.10.2021.

Koulutukseen soveltuvat henkilöt valitaan pienryhmähaastattelujen perusteella. Haastattelut toteutetaan Teamsin välityksellä. Haastatteluajat ja Teams-kutsut lähetetään kaikille hakijoille sähköpostitse.

KOULUTUS

Koulutus alkaa maanantaina 15.11.2021.

Koulutuksen hinta 135 €.

Verkko-opetusta on yht. 52 oppituntia. Verkko-opetuksen lisäksi koulutuksen aikana on tehtävä 38 oppituntia itsenäisiä tehtäviä muun muassa Moodlen verkkoalustalla. Koulutuksen kesto on kokonaisuudessaan 90 oppituntia. Koulutuksen lähiopetus toteutetaan Teamsin välityksellä. Koulutuksen kaikki materiaali on vain sähköisenä versiona.

Koulutusajat
Verkko-opetukset ovat maanantaisin klo 17.00 - 20.30 (sisältää taukoa 30 minuuttia).

Verkko-opetuksen päivät ovat 15.11., 29.11., 13.12., 10.1.2022, 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4. ja 25.4.

Koulutus sisältää verkko-opetusillat Teamsin välityksellä, kirjallisia oppimistehtäviä, ryhmätöitä verkossa, paritehtäviä ja koulutuksessa tarvittavan teknisen toteutuksen perusopastuksen.

TARVITTAVAT VÄLINEET
Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on hyvä verkkoyhteys sekä tietokoneessasi toimiva kamera, mikrofoni ja kuulokkeet.

Koulutuksesta saa todistuksen.

MAKSAMINEN JA PAIKAN VAHVISTAMINEN
Infokirje ja tilisiirto lähetetään koulutukseen valituille viikolla 43. Koulutuksen voi maksaa 1-3 erässä. Erissä maksettaessa on 1. erä maksettava, kun saa ilmoituksen koulutuspaikasta ja viimeinen erä viimeistään 1.11.2021. Mikäli maksua ei ole suoritettu kokonaisuudessaan viimeistään 1.11., koulutuspaikka peruuntuu. Maksua ei palauteta, jos itse keskeyttää koulutuksen. Osallistumisen viimeinen mahdollinen peruutuspäivä on 1.11.2021. Koulutus toteutuu, kun osallistujia on 15.

LISÄTIETOA

Kysy lisätietoja koulutuksesta osoitteesta info@kipumatkalla.fi.

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄVÄT
Kipumatkalla ja Kokemustalo ry